HOVEDSIDEN | BILDER | FILM | MINNEBOK | ENGASJEMENT | MINNEFONDET | SPONSORER | TILTAK OG AKTIVITETER | LINKER


<< tilbake

Til minne om en sønn

Jeg lånte dere to en stund et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham mens han er på jord og gråt når han får bud
om reisen hit til meg igjen!
Det kan gå tyve år, seks eller syv,
men til det skjer, la ham få gode kår!
Han bringer smil og glede med, og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol og puster sorgen bort.

Han kan ikke få bli for godt, på jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der, før turen er forbi.
jeg så rundt hele jorden etter en lærer god,
og fremst blant kvinner og blant menn, der så jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet til denne lille venn
og ikke hate meg når jeg skal ta ham hjem igjen?

Jeg syntes jeg hørte dem si: Skje din vilje, Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt om sorgen enn blir svær.
Vi gir ham ly og kjærlighet den tid du, Herre; vil.
Og kaller englene på ham for noen tenker så,
skal vi stå rak i sorgens stund, og prøve å forstå.