HOVEDSIDEN | BILDER | FILM | MINNEBOK | ENGASJEMENT | MINNEFONDET | SPONSORER | TILTAK OG AKTIVITETER | LINKER


Vil DU sponse Spencers Minnefond? Ta kontakt med oss på enten e-mail post@spencersminne.com, eller ta kontakt med Anette Lislerud på telefon 99 45 91 09

Ellers vil vi takke alle som har hjulpet oss så langt:


Vi har fått maling fra:
Fargerike Hagbartgården
Sentrum Fargehandel AS
Arne Stangebyesgate 8
1907 Fredrikstad

Tlf: 69318176
E-mail: farointe@online.no

Vi har fått penner og blokker av: 

  

Interbok Fredrikstad 

Takk til Inprint for plakater og flyere!Stabburveien 16, 1616 Fredrikstad, Tel. 69 94 70 00
E-mail: anette@inprint.no

 


Vi takker Kari & Jørns Danseloft for 2000,- kroner til fondet!!