HOVEDSIDEN | BILDER | FILM | MINNEBOK | ENGASJEMENT | MINNEFONDET | SPONSORER | TILTAK OG AKTIVITETER | LINKER


Minnefondet

Spencers Minnefond er et fond opprettet etter Johnny Aleksander ”Spencer” Torp som døde i en bilulykke på E6 19 september 2003.

Vi leier lokaler på FMV området (gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted), og skal starte opp et Aktivitetshus for ungdom. Målgruppen er uorganisert så vel som organisert ungdom i Fredrikstad distriktet. Formålet med prosjektet, er å gi ungdommen ett fritidstilbud på deres premisser, for å fremme deres egne kulturuttrykk. Interessen og nysgjerrighet for kulturen, spesielt innen rap og breaking, har bare økt, og vil fortsette å øke.Det vil bli arrangert kurs i de forskjellige aktivitetene innen hip hop kulturen.

Søknad om midler til Aktivitetshus - Spencers Minnefond

Spencers Minnefond er et fond opprettet etter Johnny Aleksander ”Spencer” Torp som døde i en bilulykke på E6 19 september 2003.

Vi leier lokaler på FMV området (gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted), og skal starte opp et Aktivitetshus for ungdom. Målgruppen er uorganisert så vel som organisert ungdom i Fredrikstad distriktet. Formålet med prosjektet, er å gi ungdommen ett fritidstilbud på deres premisser, for å fremme deres egne kulturuttrykk. Interessen og nysgjerrighet for kulturen, spesielt innen rap og breaking, har bare økt, og vil fortsette å øke.Det vil bli arrangert kurs i de forskjellige aktivitetene innen hip hop kulturen. Det er så stort hip-hop miljø i Fredrikstad, og det finnes ikke noe tilbud for ungdom som driver med aktiviteter innen denne sjangeren. I tillegg bare vokser denne kulturen, og behovet for et sted de kan samles vokser samtidig.

For å få dette aktivitetshuset i gang trenger vi all den hjelpen vi kan få!!
Vi spør ikke bare om penger, men også ressurser som kan hjelpe oss videre.
Det kan være så enkle ting som f.eks penner og skriveblokker, maling og pensler, spraybokser og sparkel, hva som helst!  Alle monner drar! Vi håper å få Aktivitetshuset i gang så fort som mulig.

Det er veldig stort engasjement rundt dette prosjektet. Vi har en webside, som har hatt utrolig mange treff. Bare i sept har vi hatt over 13 000 hits! Det meste vi har hatt på en mnd er 110 000 hits!!Vi vil nå lage en egen sponsor side der de som hjelper oss vil få en liten ”annonse”.

Vi takker for all den hjelp vi kan få!

For mer informasjon, kontakt

Anette Lislerud

mobilnr 99 45 91 09