HOVEDSIDEN | BILDER | FILM | MINNEBOK | ENGASJEMENT | MINNEFONDET | SPONSORER | TILTAK OG AKTIVITETER | LINKER


KINESISK ORDTAK

Sorgen er som en trekant som vrir seg rundt inne i kroppen. Hjørnene på trekanten skaper smertefulle sår i hjertet. Lidelsen er stor helt til trekantens spisser er slipt ned. Den har nå blitt til en kule som kan bevege seg uten å skape vonde sår.

Sorgen er en prosess som tar tid, men den kan ta slutt.
Hvor lang tid det tar beror på hva vi har mistet, hvilke konsekvenser det får, hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte vi har fra omgivelsene.

Den mest smertefulle sorgen er over når gleden over det du har hatt overskygger savnet av det du har mistet. Trekantens spisser er nedslipt når du vet at du ikke ville unnvært det du har tapt, selv om du visste du kunne miste det. Kulen som er tilbake har da blitt en skatt i ditt hjerte.

Man skal kjenne det i hjerte når man mister noen man er glad i, alltid.Det er viktig at vi også lærer noe av dette, at vi lærer å ta vare på de små øyeblikkene i livet. Tar vare på de verdier vi har. Ikke bruke krefter og energi til å etterstrebe ting man ikke har. Man skal leve nå, ikke vente til senere, ta vare på dagen. Ingen vet hva den eller morgen dagen vil bringe.